pinakabagong Podcast

Mga nalalapit na Mga Podcast

 • Episode 99

  Si Jesus ni Lucas na si S. Kent Brown

  Paparating na Disyembre 12, 2018
 • Episode 100

  The Myth of Redemptive Violence with David Pulsipher

  Paparating na Enero 2, 2019
 • Episode 101

  Studying the Book of Mormon with Grant Hardy

  Paparating na Enero 16, 2019

Ang Ulat ng mga Banal sa mga Huling Araw Ipaliwanag sa Kasaysayan ng Simbahan

Pagandahin ang iyong pag-aaral sa madaling basahin ng dami na sumasaklaw sa labimpitong mga tinalakay na kontrobersiya.

Kasama sa mga kontribyutor sina Richard Bushman, Steven Harper, Brant Gardner, Alexander Baugh, Ron Barney, Brian at Laura Hales, Kent Jackson, Kerry Muhlestein, Mark Ashurst-McGee, Don Bradley, Paul Reeve, Ugo Perego, Neylan McBaine, Ty Mansfield, H. Bailey

Huwag kailanman mapalampas ang isang episode!

Mag-subscribe sa LDS Perspectives Podcast sa pamamagitan ng email at makakuha ng isang mensahe kapag ang bawat bagong episode ay inilabas.

Isa pang hakbang! Suriin ang iyong email at i-click ang link sa pagkumpirma lamang na ipinadala namin sa iyo.