pinakabagong Podcast

Mga nalalapit na Mga Podcast

 • Episode 61

  Relihiyoso at Pananalapi Panic sa Kirtland - Elizabeth Kuehn

  Paparating na Oktubre 25, 2017
 • Episode 63

  Ang Maagang Paghahanap ng mga Mormon para sa Relihiyosong Kalayaan - si Paul Reeve

  Paparating Nobyembre 1, 2017
 • Episode 64

  Matapos ang Massacre ng Mountain Meadows - Richard E. Turley

  Paparating Nobyembre 15, 2017

Mormon iskolar magpaliwanag sa Kasaysayan ng Simbahan

Pagandahin ang iyong pag-aaral ng LDS doktrina, kasaysayan, at kultura sa madaling basahin ng dami na sumasaklaw sa labimpitong mga talakayan na madalas talakayin ang mga kontrobersiya

Kasama sa mga kontribyutor sina Richard Bushman, Steven Harper, Brant Gardner, Alexander Baugh, Ron Barney, Brian at Laura Hales, Kent Jackson, Kerry Muhlestein, Mark Ashurst-McGee, Don Bradley, Paul Reeve, Ugo Perego, Neylan McBain, Ty Mansfield, H. Bailey

Podcast tungkol sa Kasaysayan ng Mormon, Doktrina at Kultura (1)

Huwag kailanman mapalampas ang isang episode!

Mag-subscribe sa LDS Perspectives Podcast sa pamamagitan ng email at makakuha ng isang mensahe kapag ang bawat bagong episode ay inilabas.

Isa pang hakbang! Suriin ang iyong email at i-click ang link sa pagkumpirma lamang na ipinadala namin sa iyo.