pinakabagong Podcast

Mga nalalapit na Mga Podcast

 • Episode 42

  Ang Banal Council - Stephen Smoot

  Darating na Hunyo 28, 2017
 • Episode 43

  Ang Grupo ng Genesis at ang Banal na Pagkasaserdote kasama ang mga Miyembro ng Genesis Group

  Paparating Hulyo 5, 2017
 • Episode 44

  Ang Lectures on Faith - Noel Reynolds

  Paparating Hulyo 12, 2017

Mormon iskolar magpaliwanag sa Kasaysayan ng Simbahan

Pagandahin ang iyong pag-aaral ng LDS doktrina, kasaysayan, at kultura sa madaling basahin ng dami na sumasaklaw sa labimpitong mga talakayan na madalas talakayin ang mga kontrobersiya

Kasama sa mga kontribyutor sina Richard Bushman, Steven Harper, Brant Gardner, Alexander Baugh, Ron Barney, Brian at Laura Hales, Kent Jackson, Kerry Muhlestein, Mark Ashurst-McGee, Don Bradley, Paul Reeve, Ugo Perego, Neylan McBain, Ty Mansfield, H. Bailey

Podcast tungkol sa Kasaysayan ng Mormon, Doktrina at Kultura (1)

Huwag kailanman mapalampas ang isang episode!

Mag-subscribe sa LDS Perspectives Podcast sa pamamagitan ng email at makakuha ng isang mensahe kapag ang bawat bagong episode ay inilabas.

Isa pang hakbang! Suriin ang iyong email at i-click ang link sa pagkumpirma lamang na ipinadala namin sa iyo.